Techw Technika Chłodzenia

Nasza Oferta


R410A (PRZYSZŁOŚCIOWE (HFC))

 

Czynnik chłodniczy R410a

Czynnik R410a jest bliskoazeotropową mieszaniną czynników R32 (50%) i R125 (50%).
Stosowany w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych o temperaturze parowania od -50stC do 20stC. W niektórych zastosowaniach od -70°C do 40°C. Jest ekologicznym zamiennikiem za wycofywany R22.

Woda rozpuszcza się w R410a do 0,233% wagowo. R410a odporny jest na hydrolizę. Należy stosować odwadniacze, które nie pochłaniają R32. Czynnik R410a w olejach rozpuszcza się w stopniu ograniczonym. Zalecane jest używanie olejów syntetycznych poliestrowych (POE). Czynnik chłodniczy R410a jest niepalny i niewybuchowy (grupa A1/A1).

Reaguje z magnezem, cynkiem, ołowiem i ze stopami o zawartości magnezu powyżej 2% wagowo. Niedozwolony kontakt z potasem, sodem i wapniem, sproszkowanym aluminium, cynkiem i berylem.
Zalecane materiały to: miedź, mosiądz, stal i aluminium.

Nie jest toksyczny dla ludzi. Wdychanie daję efekty narkotyczne. Bezpośredni kontakt z parującym czynnikiem R410a może spowodować odmrożenia skóry i podrażnienia oczu.

Temp. wrzenia przy 1013 bar: -52,2°C

Temp. krytyczna: 72,2°C

Ciśnienie krytyczne: 49,5 bar

Gęstość cieczy przy +25°C: 1,0615 kg/dm³

Ciepło właściwe cieczy przy +25°C: 1,855 kJ/kg·K

Ciepło właściwe pary przy +25°C i 1,013 bar: 0,819 kJ/kg·K

Lepkość cieczy przy +25°C: 0,116 m·Pa·s

Lepkość pary przy +25°C i 1,013 bar: 0,013 m·Pa·s

Dostępne opakowania zwrotne: 10.5, 36.0 kg           

Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: 3on